Lemvig Kommune inviterer lodsejere omkring Byn sø til 2. møde omkring projektet. På mødet vil vi give en status for projektet for at genoprette Byn som en lysåben sø med sjældne undervandsplanter.

Foruden Lemvig Kommune deltog repræsentanter fra Region Midtjylland samt andre, der er involveret i projektet.