Region Midtjylland og Horsens Kommune har indkaldt samtlige lodsejere på Endelave til borgermøde vedrørende EU LIFE BioScape, der iværksættes på øen.
Mødet er et orienteringsmøde om projektets overordnede mål, rammer og forventet forløb.

Borgermødet afholdes lørdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00.