Anden del af forhandlingsworkshoppen i Connective Negotiation fokuserer på processtyring og det videre arbejde med formulering af drejebog. 

Workshoppen afholdes på Golf Hotel Viborg den 27. oktober 2022 og facilities igen af P2.