Den 25. oktober blev en workshop om økosystemtjenester i praksis afholdt. Workshoppen var et samarbejde mellem Region Midtjylland, IDA Miljø og SLA. Første del af dagen blev afviklet som et hybridarrangement med både fysisk og online deltagelse, hvor anden halvdel var udelukkende fysisk deltagelse.

 

Programmet kan du finde her.

Præsentationer kan findes her.

Billeder fra dagene kan findes her.

 

Optagelser fra dagen er delt op i to dele. 

Del 1 indeholder oplæggene:

- Velkomst, v/ Tom Heron

- BioScape: Et projekt der arbejder gennem en økosystembaseret tilgang, v/ Anja Wejs

- Hvad er økosystemtjenester og hvorfor og hvordan anvender vi dem i praksis?, v/ Kristine Kjørup Rasmussen

- Hvordan værdisætters økosystemtjenester?, v/ Maria Nygård Thomsen

Se del 1 her.

 

Del 2 indeholder oplæggene:

- Historik og status for EU´s arbejde med økosystemtjenester (MAES) og implementeringen i Danmark, v/ Mette Thermansen

- Afrunding af hybrid arrangement, v/ Anja Wejs

Se del 2 her