Her finder du relevante rapporter udarbejdet i BioScape

Manual - Økosystemtjenester i praksis

I et samarbejde mellem LIFE IP projektet Coast to Coast Climate Challenge, SLA og COWI er der udarbejdet en manual i økosystemtjenester i praksis. Denne manual giver inspiration til implementering og anvendelse af økosystemtjenester blandt kommuner, rådgivere med videre. Flere af eksemplerne er fra BioScape projektet.