Endelig samtykke til Multifunktionel Jordfordeling på Endelave

Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og Horsens Kommune har nu talt med alle relevante lodsejere på Endelave, som en del af forundersøgelsen til Multifunktionel Jordfordeling på øen.

BioScape kan vi nu fejre, at vi har fået ENDELIG SAMTYKKE som betyder, at de konkrete forhandlinger om køb, bytte og omlægning af jorde går i gang!

Borgermøde på Endelave

Endelig kunne vi afholde det første borgermøde på Endelave. Mere end 60 af øens lodsejere, sommerhusejere og fastboende deltog i dialogen omkring BioScape.

Involveringen af øens beboere og samarbejde med lodsejerne er centralt for at sikre øens drikkevand i synergi med forbedret natur, biodiversitet og landbrugsproduktion.

Tak til alle for at tage godt imod projektet. Vi glæder os til det videre samarbejde.

Se præsentationen fra mødet her.

Første lodsejermøde ved Byn

Den 17. januar 2022 inviterede BioScape til første lodsejermøde omkring projektet ved Byn sø. Lemvig Kommune og Region Midtjylland præsenterede projektet for de fremmødte, og der var god tid til at drøfte ønsker og spørgsmål til projektet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet. 

Se den korte præsentationen fra mødet her.

 

Betinget samtykke til Multifunktionel Jordfordeling på Endelave

Horsens Kommune har i samarbejde med Region Midtjylland søgt om assistance til multifunktionel jordfordeling (MUFJO) hos Landbrugsstyrelsen, som et supplement til EU-LIFE BioScape projektet.

Der er nu opnået betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen, som i løbet af foråret starter dialog med lokale lodsejere på øen for at afklare mulighederne for at bytte og erstatte jord i realiseringen af projektet.

Med MUFJO ordningen samtænkes beskyttelsen af grundvandet på Endelave med skabelsen af mere biodiversitet, sammenhængende natur, rekreative områder og forbedret landbrugsproduktion.

Læs hele pressemeddelelsen her.