BioScape er et naturgenopretningsprojekt med tre projektområder i hhv. Horsens, Lemvig og Hedensted Kommune. Dette omfatter Endelave, Byn Sø og Aastrup Kær.

 

Midtjylland m nåle.jpg

 

Disse tre områder er valgt, fordi de repræsenterer vigtige økosystemtjenester, der er i forværring. Det er fem primære økosystemtjenester, som projektet vil genoprette:

  • mindske næringsstofsbelastning i vandmiljøer
  • bidrage til rent grundvand
  • mindske oversvømmelser
  • styrke kulstoflagring
  • fremme biodiversitet

 

Projektets aktiviteter går på tværs af de tre projektområder. Det giver kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete tiltag i projekterne, hvilket medvirker til en mere holistisk tilgang til genopretningen af sårbare økosystemer.

Projektet er desuden et pilotprojekt, der vil demonstrere værktøjer og udvikle nye samarbejdsmetoder, til brug nationalt og internationalt.