BioScape er et naturgenopretningsprojekt med tre projektområder i hhv. Horsens, Lemvig og Hedensted Kommune. Dette omfatter Endelave, Byn Sø og Aastrup Kær.

 

Midtjylland m nåle.jpg

 

Disse tre områder er valgt, fordi de repræsenterer vigtige økosystemtjenester, der er i forværring. Det er fem primære økosystemtjenester, som projektet vil genoprette:

  • mindske næringsstofsbelastning i vandmiljøer
  • bidrage til rent grundvand
  • mindske oversvømmelser
  • styrke kulstoflagring
  • fremme biodiversitet

 

Projektets aktiviteter går på tværs af de tre projektområder. Det giver kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete tiltag i projekterne, hvilket medvirker til en mere holistisk tilgang til genopretningen af sårbare økosystemer.

Projektet er desuden et pilotprojekt, der vil demonstrere værktøjer og udvikle nye samarbejdsmetoder, til brug nationalt og internationalt.

Hvad er økosystemtjenester.png

Arbejdet i BioScape projektet kan deles op i en matrice således. 

Klik på matricen for at se den i forstørret udgave.