I BioScape samarbejdes der med forskellige organisationer i udarbejdelsen af innovative materialer og metoder til at fremme samarbejde på tværs af interessenter samt viden om biodiversitet og multifunktionel jordfordeling.