Den 17. januar 2022 blev det første lodsejermøde ved Byn afholdt.

Lodsejermøde: 17. januar 2022

Den 17. januar 2022 inviterede BioScape til første lodsejermøde omkring projektet ved Byn sø.

Lemvig Kommune og Region Midtjylland præsenterede projektet for de fremmødte, og der var god tid til at drøfte ønsker og spørgsmål til projektet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.