Lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Horsens Kommune, en lokal planteavlskonsulent og den vurderingssagkyndige mødtes og drøftede vurderingsforretningen på Endelave.

01.03.2023

Med jordfordeling kan vi bane vejen for renere drikkevand på Endelave. For at en jordfordeling kan finde sted, så skal vi finde ud af, hvor meget de forskellige jorde i området er værd. Det kalder man en vurderingsforretning.

Det danner udgangspunkt for de videre forhandlinger, hvor jordfordelingsplanlæggerne sammen med Horsens Kommune og Samn Forsyning forsøger at lave frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne og kompenserer dem for det.

Derfor er det helt essentielt at have lodsejerne med til vurderingsforretningen. De kender til de lokale forhold og jordernes bonitet, kultur- og dræntilstand m.m.

Forleden mødtes lodsejere, jordfordelingsplanlæggerne, Horsens Kommune og en lokal planteavlskonsulent med den vurderingssagkyndige, hvor både principperne for vurderingsforretningen og takseringen blev talt igennem.