Der er givet endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling på Endelave.

Skov og strand set fra oven

03.06.2022

Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere og Horsens Kommune har talt med alle relevante lodsejere på Endelave, som en del af forundersøgelsen til multifunktionel jordfordeling på øen.

Der er nu givet endeligt samtykke fra lodsejerne på øen til multifunktionel jordfordeling. Det betyder, at de konkrete forhandlinger om køb, bytte og omlægning af jorde går i gang!