Bi på en gul blomst

12.01.2022

Horsens Kommune har i samarbejde med Region Midtjylland søgt om assistance til multifunktionel jordfordeling (MUFJO) hos Landbrugsstyrelsen, som et supplement til EU-LIFE BioScape projektet.

Der er nu opnået betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen, som i løbet af foråret starter dialog med lokale lodsejere på øen for at afklare mulighederne for at bytte og erstatte jord i realiseringen af projektet.

Med MUFJO ordningen samtænkes beskyttelsen af grundvandet på Endelave med skabelsen af mere biodiversitet, sammenhængende natur, rekreative områder og forbedret landbrugsproduktion.

Læs pressemeddelelsen på Region Midtjyllands hjemmeside.