BioScape - improving Biodiversity in the landScape

BioScape er et naturgenopretning- og biodiversitetsprojekt, der fokuserer på tre pilotprojektområder i Horsens Kommune, Lemvig Kommune og Hedensted Kommune. Områderne er:

Projektet er et pilotprojekt, og det primære formål er at samle viden om biodiversitet og multifunktionel jordfordeling. Projektet vil demonstrere værktøjer og udvikle nye samarbejdsmetoder og innovative materialer til brug nationalt og internationalt.

BioScape er et femårigt EU LIFE Biodiversity-projekt, og løber fra oktober 2021 til oktober 2026, og har et samlet budget på 37,2 mio. kr. 22,4 mio. kr. er finansieret af EU LIFE. Projektet er ledet af Region Midtjylland.

Video om BioScape

Se en kort video om projektet BioScape.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Overordnede mål

BioScape-projektet har tre overordnede mål:

 1. Fremme implementering af grøn infrastruktur i Danmark gennem en helhedsorienteret tilgang til det åbne land.
 2. Genoprette og vedligeholde unikke økosystemer, der fremmer biodiversiteten gennem multifunktionel.
 3. Formidle og udbrede viden om sårbare økosystemer og deres tjenester gennem undervisning af landmænd i naturpleje.

Arbejdet i BioScape kan deles op i en matrice. Projektets aktiviteter går på tværs af de tre projektområder. Det giver kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete tiltag i projekterne, hvilket medvirker til en mere holistisk tilgang til genopretningen af sårbare økosystemer.

Økosystemtjenester

De tre projektområder Byn sø, Endelave og Åstrup kær er valgt fordi de repræsenterer vigtige økosystemtjenester, der er i forværring. Projektet vil genoprette de fem primære økosystemtjenester:

 • mindske næringsstofsbelastning i vandmiljøer
 • bidrage til rent grundvand
 • mindske oversvømmelser
 • styrke kulstoflagring
 • fremme biodiversitet.

Økosystemtjenester er de ting, vi får fra naturen. Bl.a.: rent vand, ilt, mad, byggematerialer og bestøvning. Økosystemtjenester er ikke uendelige og eksisterer kun så længe, de ikke overforbruges. At italesætte menneskers forbrug af naturens ressourcer som økosystemtjenester, er derfor en måde at sikre balance mellem mennesker og naturen.

Partnere i projektet

BioScape er ledet af Region Midtjylland. Derudover deltager otte øvrige partnere fra kommuner, organisationer og virksomheder. Desuden er der fem støttende aktører.

Partnere

 • Horsens Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Aarhus Universitet
 • Samn Forsyning
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • SEGES
 • European Landowners' Organisation (ELO).

Støttende aktører

 • Dansk Ornitologisk Forening 
 • Asmildkloster Landbrugsskole
 • Østjysk Landboforening
 • VELAS
 • CDEU.

Aage V. Jensen Naturfond støtter BioScape med et samlet beløb på 4.390.000 DKK til naturfremmende og rekreative tiltag i de tre projektområder.

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens indhold og det materiale, der er offentliggjort relateret til projektet, afspejler forfatterens/projektets synspunkt, og Europakommissionen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet.