Rapporter og publikationer

Her finder du relevante rapporter udarbejdet i BioScape.

Connective Negotiation i klima- og biodiversitetsprojekter

Hvordan samler man mange forskellige interesser inden for et projektområde? Hvordan arbejder man med processer for samarbejde på tværs? Hvordan skabes merværdi i landskabsprojekter? Dét og meget mere er BioScapes partnere samt repræsentanter fra Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen blevet trænet i på forhandlingsworkshoppen i Connective Negotiation.

Manual - Økosystemtjenester i praksis

I et samarbejde mellem LIFE IP projektet Coast to Coast Climate Challenge, SLA og COWI er der udarbejdet en manual i økosystemtjenester i praksis. Denne manual giver inspiration til implementering og anvendelse af økosystemtjenester blandt kommuner, rådgivere med videre. Flere af eksemplerne er fra BioScape projektet.

Download manualen Økosystemtjenester i praksis.

Materialer

Henrik Ørtenblad

Kontakt

Henrik Ørtenblad

Projektleder

Mobil: 2167 1149

Mail: henrik.ortenblad@ru.rm.dk