Borgermøde: 11. februar 2022

Den 11. februar 2022 afholdte Region Midtjylland og Horsens Kommune det første borgermøde på Endelave. Mødet varet orienteringsmøde om BioScapes overordnede mål, rammer og forventet forløb.

Mere end 60 af øens lodsejere, sommerhusejere og fastboende deltog i dialogen omkring BioScape.

Involveringen af øens beboere og samarbejde med lodsejerne er centralt for at sikre øens drikkevand i synergi med forbedret natur, biodiversitet og landbrugsproduktion.

Tak til alle for at tage godt imod projektet. Vi glæder os til det videre samarbejde.