Borgermøde: 5. december 2022

Den 5. december 2022 blev 2. borgermøde afholdt på Endelave. Det foregik i skolens gymnastiksal med godt fremmøde fra øens beboere. 

På mødet blev der givet en status for projektet, hvor processen omkring multifunktionel jordfordeling start påbegyndes. Dette sker efter der har været foretaget undersøgelser af øens geologi, for at bestemme mægtighed og udbredelse af grundvandsressourcen på øen. 

Der var derfor spændende nyheder med på mødet, da geolog Flemming Jørgensen præsenterede, at der er fundet en begravet dal under Endelave by. Det er muligt, at dalen er et grundvandsreservoir. 

Omfanget af det allerede kendte grundvandsreservoir på midten af øen blev også undersøgt, og der er hermed muligt at købe jorde inden for dette område, og omlægge til natur. 

Der arbejdes videre med inddragelsen af de relevante lodsejere fra start 2023 med fokus på at beskytte og øge biodiversitet på øen.