Lodsejermøde: 22. september 2022

Den 22. september blev andet lodsejermøde afholdt i Oddehus, som ligger lige ud til Byn. På mødet deltog repræsentanter fra Lemvig Kommune og Region Midtjylland.

På mødet var alle lodsejere inviteret til en snak om status for projektet med at genoprette Byn som en lysåben sø med sjældne undervandsplanter.

Mødet var det først i en række af møder, der skal afdække hvilke muligheder, udfordringer og interesser, der findes i området. Det udgør fundamentet for, at projektet kan gå helhedsorienteret til skabelsen af løsninger, der måske ikke kun løser problemet med høj næringsstoftilførsel til Byn sø, men samtidig skaber merværdi for borgerne i området. 

Der var stort engagement blandt de fremmødte, og vi ser frem til den videre proces.