Lodsejermøde: 10. november 2022

Den 10. november 2022 afholdtes tredje lodsejermøde i Oddehus. 

På mødet, hvor lodsejere omkring Byn sø var inviteret til workshop, var fokus på "Interesser og fælles viden". I forbindelse med BioScape projektet udføres flere undersøgelser omkring vandkvalitet, arter i området mv., men lige så vigtig er den lokale viden. Lodsejere, der har boet tæt på Byn hele deres liv, kender området på en anden måde og ved, hvor der tidligere har været drænet og hvor man kunne svømme i søen. 

Denne viden er vigtig, når søen skal restaureres. Derfor samarbejdes der tæt med de lokale beboere i området i projektet.