Partnerskabsmøde: 21. august 2023

Horsens Kommune inviterede BioScape partnerskabet til Endelave den 21. august 2023, hvor vi besøgte Samn Forsynings drikkevandsboringer og fik en guidet tur rundt i landskabet og op til de smukke naturområder på Øvre.

Partnerskabsmøderne er en god anledning til at få gjort status for projektets fremdrift. Lige så vigtigt er den indbyrdes sparring og inspiration med hensyn til indgåelse af aftaler med lodsejere og samarbejde med eksterne aktører, da kommunerne i alle tre projektområder er i fuld gang med dialogen med lokale lodsejere og andre lokale interessenter. Her kan fælles udviklede værktøjer også være med til at løfte indsatserne til fremme af biodiversitet og natur i landskabet.