Partnerskabsmøde: 13. april 2023

BioScape partnerskabet mødtes den 13. april 2023 på Juelsminde Rådhus til fælles status og diskussion af fremtidige tiltag i de tre projektområder. Det gennemgående fokus på involvering og samskabelse med de lokale lodsejere i både planlægnings- og vidensindsamlingsprocesser er med til at skabe projekter, som taler ind i de mange forskellige interesser og drømme i områderne.

Efter frokost var gruppen på tur i projektområdet i Åstrup kær, hvor Per Nørmark Andersen fra Hedensted Kommune og en lokal lodsejer viste entusiastisk rundt i området.