Partnerskabsmøde: 1. december 2022

Der blev afholdt partnerskabsmøde for BioScape partnerskabet ved Oddehus med udflugt til Byn sø den 1. december 2022. 

Her drøftede partnerskabet projektets tidsplan og fremdrift samt leverancer, der allerede er under udarbejdelse.