Studietur: 22. - 25. maj 2023

BioScape partnerskabet var den 22.-25. maj i Toulouse i Frankrig for at udveksle erfaringer med lokale LIFE projekter.

Se video fra studieturen.

På studieturen besøgte partnerskabet lodsejere der, i samarbejde med LIFE Biodiv'Paysanne, LIFE Terra Musiva og LIFE Gascon's Hills, driver landbrug med græsning, vinproduktion, skovbrug m.m. Mange af udfordringerne har vi til fælles, særligt når det handler om involvering af lodsejere og komplekse organisatoriske strukturer omkring forvaltning af natur og biodiversitet. Men der er også meget at diskutere, når det kommer til langvarig naturbeskyttelse og pleje.

Programmet for dagene var sammensat af møder og feltbesøg. Her blev bl.a. monitorering af biodiversitet i landbruget samt metoder til samskabende dialog med lodsejere fremhævet. Derudover besøgte gruppen en række naturområder, herunder Lemboulas-vådområderne, med fokus på gensåning af enge i nærheden af Gimont.

Download program for turen.

Download notat til evaluering og opfølgning.

Anna Bonven

Kontakt

Anna Bonven

Mobil: 2033 2466

Mail: anna.bonven@rm.dk