Studietur: 22. - 25. maj 2023

BioScape partnerskabet var den 22.-25. maj i Toulouse i Frankrig for at udveksle erfaringer med lokale LIFE projekter.

Se video fra studieturen.

På studieturen besøgte partnerskabet lodsejere der, i samarbejde med LIFE Biodiv'Paysanne, LIFE Terra Musiva og LIFE Gascon's Hills, driver landbrug med græsning, vinproduktion, skovbrug m.m. Mange af udfordringerne har vi til fælles, særligt når det handler om involvering af lodsejere og komplekse organisatoriske strukturer omkring forvaltning af natur og biodiversitet. Men der er også meget at diskutere, når det kommer til langvarig naturbeskyttelse og pleje.

Programmet for dagene var sammensat af møder og feltbesøg. Her blev bl.a. monitorering af biodiversitet i landbruget samt metoder til samskabende dialog med lodsejere fremhævet. Derudover besøgte gruppen en række naturområder, herunder Lemboulas-vådområderne, med fokus på gensåning af enge i nærheden af Gimont.

Dag 1: Mandag den 22. maj

Dagen blev primært brugt på flytransport fra Billund Lufthavn til Toulouse Blagnac Lufthavn. Partnerne samledes til fælles middag og indbyrdes introduktion samt præsentation af programmet for de følgende to dage.

Dag 2: Tirsdag den 23. maj

Introduktion og workshop på CEN Occitanie

Partnerskabet besøgte CEN Occitanie, hvor de fire projekter, LIFE BioScape, LIFE Terra Musiva, LIFE Biodiv'Paysanne og LIFE Gascon's Hills, gav en kort introduktion til hver af deres projekter. Henrik Ørtenblad præsenterede det overordnede formål med BioScape samt de tre projektområder.

Thyge Nygaard gav en præsentation af organiseringen af natur og landbrug i Danmark, hvorefter Melissa Bernard præsenterede den franske organisering. Herefter fulgte en workshop omkring politisk involvering og metoder til at sætte biodiversitet på den politiske dagsorden.

Besøg ved lodsejer som er en del af LIFE Biodiv'Paysanne samt forpagter gennem organisationen Terre de Liens. Organisationen støtter mindre landbrug, kollektiver og mere diversitet inden for landbrug ved at støtte kommende landmænd i at finde arealer, som de kan forpagte. Der udarbejdes aftaler omkring dyrkningen af arealerne samt tiltag for styrkelse af biodiversitet. På gården De Lafage driver forpagteren et blandet landbrug med vinproduktion, skovbrug, får med mere. Husdyrproduktioner forsvinder i Frankrig, ligesom vi har set tendensen i DK. Naturpleje er i høj grad drevet af landmændene selv i Frankrig, der er ingen støtte kan søges hertil.

Dag 3: Onsdag den 24. maj

Dagen startede med kørsel til Auch-området, hvor der var planlagt workshop i lade hos en lodsejer, der er en del af projektet LIFE Gascon Hills. Her fortalte Simon Bach og Per Nørmark om forløb samt udbytte af brug af Connective Negotiation i dialogen med lodsejere, hvorefter der var drøftelser omkring lighed og forskelle mellem tilgange i Danmark og Frankrig.

Herefter gik turen til Gimont, hvor genoprettelsesprojekt med fokus på biodiversitet på enge var blevet gennemført for to år siden. Der var blevet anvendt høslæt for at støtte genetableringen af området. I Gimont samledes gruppen i mødelokale til workshop omkring køb og salg af landbrugsarealer. Der var oplæg fra en privat organisation ved navn SAFER, som indgår i
processer for jordfordeling med myndighed til at opkøbe og inddrage jord med formålet at støtte lokal udvikling og mindre landbrugsproduktion.

Om aftenen mødtes de danske og franske LIFE projekter til fælles afslutningsmiddag i Toulouse.

Dag 4: Torsdag den 25. maj

Inden afrejse var formiddagen til fri afbenyttelse til at udforske Toulouse. Ved frokosttid gik turen mod lufthavnen tilbage til Danmark.