Workshop: 25. oktober 2021

Verdens økosystemer er under pres og biodiversiteten er dalende. Det har store konsekvenser for de naturlige goder (ex. rent vand, bestøvning, og fødevarer) som vi dagligt gør brug af.

Den 25. oktober 2021 afholdte Region Midtjylland sammen med IDA Miljø og SLA en workshop om økosystemtjenester i praksis.

Første del af dagen blev afviklet som et hybridarrangement med både fysisk og online deltagelse, hvor anden halvdel var udelukkende fysisk deltagelse.

Video fra workshop

Oplæggene på workshoppen blev filmet. Videooptagelser er delt op i to dele. 

Del 1:

  • Velkomst, v/ Tom Heron
  • BioScape: Et projekt der arbejder gennem en økosystembaseret tilgang, v/ Anja Wejs
  • Hvad er økosystemtjenester og hvorfor og hvordan anvender vi dem i praksis?, v/ Kristine Kjørup Rasmussen
  • Hvordan værdisætters økosystemtjenester?, v/ Maria Nygård Thomsen

Se oplæg fra del 1.

Del 2:

  • Historik og status for EU´s arbejde med økosystemtjenester (MAES) og implementeringen i Danmark, v/ Mette Thermansen
  • Afrunding af hybrid arrangement, v/ Anja Wejs

Se oplæg fra del 2. 

Billeder