Om projektet

Landskabsprojekter er ofte komplekse fordi der inden for et geografisk afgrænset område er mange interesser og interessenter med forskellig brug og ønsker til udviklingen af området.

I samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen udvikler partnerne i BioScape en praktisk guide til at understøtte samarbejde og merværdiskabelse i forhandlinger. Tilgangen bygger dels på Mutual Gains Approach, udviklet på Harvard University, og Connective Negotiation som har fokus på interesser fremfor standpunkter og holdninger. Dette fokus på lodsejernes individuelle interesser og ønsker giver mulighed for at udvikle det lokale ejerskab i projektet og potentielt skabe mere værdi end først antaget.

Den praktiske guide vil være en vejledning til nye procesledere og andre interesserede i at skabe mere værdi i landskabsprojekter i samarbejde med andre aktører. I guiden fokuseres der på. hvordan du som procesleder kan forberede, igangsætte og gennemføre samskabende projekter med inddragelse og samarbejde med borgere, organisationer og myndigheder. Den praktiske guide til samskabende forhandling er endnu under udvikling.

Guiden er under udvikling.

Kontakt BioScape-sekretariatet hvis du har lyst til at vide mere om arbejdet med den praktiske guide, eller hvordan der arbejdes med tilgangen lokalt i projektområderne.