Om projektet

Jordfordeling kan være et nyttigt værktøj for lodsejere til at samtænke bedre arrondering og landbrugsproduktion med hensyn til drivhusgasreduktion, natur og biodiversitet.

I samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole, SEGES Innovation og søsterprojektet LIFE IP Natureman har BioScape udviklet et interaktivt undervisningsforløb til landbrugsskoler. Formålet med undervisningsforløbet er at fremme viden om jordfordeling og biodiversitet i landbruget.

Undervisningsforløbet består af ca. 8 timers undervisning fordelt på 4 moduler, hvor modulstrukturen kan tilpasses det enkelte forløb.

Undervisningsforløbet inkluderer en case, hvor eleverne skal være jordfordelere og omfordele jorde på baggrund af et prædefineret område og dets interessenter.

Region Midtjylland har udviklet et MUFJO-spil, som giver eleverne forståelse for det at indgå i jordfordelingsforhandlinger samt hvilke aktører, der har interesse i at indgå aftaler om udtagning af lavbundsjorde, beskyttelse af grundvand, naturfremmende tiltag, m.m. I MUFJO-spillet er eleverne lodsejere, som deltager i forhandlinger med styrelser, forsyningsselskaber og andre landmænd.

Kontakt BioScape-sekretariatet hvis du vil vide mere om undervisningsforløbet eller har lyst til at afprøve det sammen med din uddannelsesinstitution.